Voorwaarden netwerk

Visie platform

Omdat Praten over Porno (PoP) een netwerk is met diverse hulpverleners, sprekers en voorlichters met verschillende visies, hebben de oprichters van het platform besloten om een aantal standpunten in te nemen in zaken over en rondom het thema pornografie. Deelnemers van het netwerk hebben hier het kennismakende gesprek met de standpunten en voorwaarden ingestemd. Verzending van gegevens om toegevoegd te worden aan de website is een tweede bevestiging van het accepteren van de standpunten en voorwaarden.

Standpunten

Seksualiteit is iets wat door God is bedacht, mooi is bedoeld en prachtig is in een goede context.  Wij kennen dan ook een positieve insteek rondom dit thema en schrikken niet weg voor een gesprek hierover.

Pornografie. Als christen geloven wij dat er geen twijfel over mogelijk is dat het kijken naar pornografie schadelijk is voor de (seksuele) gezondheid, gebaseerd op wetenschappelijke alsook theologische gronden. Ons doel is om samen het gesprek aan te gaan en open te breken over dit thema, vanuit de hulpverlening en voorlichting. Het doel van het gesprek is niet afwijzen en oordelen, maar vanuit liefde aangeven dat God iets beters voor ons heeft dan porno biedt.  

Masturbatie.  Elke hulpverlener zal jou willen helpen om het patroon van, de strijd met of zelfs de verslaving aan pornografie te doorbreken. Het standpunt van PoP is dat wanneer masturbatie iemand ervan weerhoudt om in vrijheid van porno te komen, deze persoon hier beter mee kan stoppen. Elke hulpverlener kan je helpen deze gewoonte te doorbreken.

Behalve de thema’s prostitutie en hulpverlening aan de partners van mensen die worstelen met pornografie, spreekt PoP zich niet uit over aanverwante thema’s rondom seksualiteit en gender. 

Andere voorwaarden

Voor mensen in het netwerk van PoP geldt nog een andere voorwaarde: Zij dragen met de oprichters mee in de lasten van het onderhouden van de website. Dit doen zij niet door het geven van financiën, maar door het beschikbaar stellen van kennis. Elke PoP’er heeft in het gesprek alsook met het verzenden van zijn/ haar gegevens toegezegd hierin te zullen bijdragen. Dit kan in verschillende vormen plaatsvinden. Te denken aan het schrijven van artikelen/ blogs, meewerken aan een interview, het in de toekomst meewerken aan een podcast, en het bijdragen aan een video.

Aansluiten bij PoP

Als hulpverlener, coach, spreker en voorlichter is het mogelijk om je aan te sluiten bij het netwerk van PoP. Om te kijken of jij bij ons past, plannen we graag een (online) kennismakingsgesprek in. Neem contact met ons op via onderstaand formulier. 

Aansluiten bij het netwerk