Over de organisatie

Scharlaken Koord biedt al 40 jaar hulp aan mannen en vrouwen in de prostitutie. Naast het maatschappelijk werk is er ook een preventie afdeling. Dit team geeft door het hele land lessen om gezond seksueel gedrag onder jongeren te bevorderen. Ze zijn hierin gericht op het aangaan van een open en eerlijk gesprek over relaties, social media en seksualiteit. Want ze geloven dat dit gesprek bewustwording gaat creëren en daarmee gezond seksueel gedrag teweeg brengt!

De preventie afdeling van Scharlaken Koord bestaat uit 10 gedreven medewerkers. Medewerkers die allemaal passie hebben voor jongeren en die er voor gaan om taboes te doorbreken en eerlijke gesprekken te voeren met jongeren. Daarnaast hebben al de medewerkers van Scharlaken Koord een pedagogische opleiding en ruim ervaring met lesgeven. Ze geven al 25 jaar aan elk niveau les en komen daarbij ook veel op speciaal onderwijs scholen en praktijkonderwijs scholen. De expertise ligt in alle onderwerpen die met jongeren en seksueel welzijn te maken hebben. Denk aan social media, zelfbeeld, porno, weerbaarheid, wensen en grenzen, relaties en seksualiteit. En daar praten ze ook graag met de mensen over die om de jongeren heen staan: zorgprofessionals, ouders, docenten en jongerenwerkers.

Tot slot: Het Scharlaken Koord heeft recent een les ontwikkelt die specifiek over porno gaat. Daarmee willen ze jongeren een eerlijk beeld meegeven over porno. Dat betekent dat ze wegblijven van meningen over dit onderwerp, maar wel graag in gesprek willen gaan over feiten rondom porno, over wat porno in je hersenen kan doen, over de mogelijke invloeden op je leven en over hoe het beeld wat geschetst wordt in porno anders is als de realiteit. Mogen ze bij jou langs komen om het gesprek aan te gaan over deze onderwerpen? Neem dan contact met hen op via de mail (preventie@scharlakenkoord.nl).

Over Eline

Eline van der Woude is teamleider van het preventieteam. Ze heeft al ruim 10 jaar ervaring in het praten met jongeren over onderwerpen rondom het thema seksueel welzijn. ‘Ik merk dat veel jongeren met vragen zitten rondom deze thema’s, omdat het gesprek hierover thuis niet gevoerd wordt. Het raakt me als we in de lessen een sfeer weten neer te zetten waarin jongeren eerlijk hun vragen durven te stellen over relaties, seksualiteit en social media. En dat ze zo een eerlijk beeld krijgen van seksualiteit en relaties wat niet alleen maar gebaseerd is op wat ze online zien.’  
Vanuit het preventie team van Scharlaken Koord is dit ook één van de voornaamste doelen: een eerlijk gesprek voeren waarbij er ruimte is om vragen te stellen. Het preventieteam zet zich in om dit gesprek over kwetsbare onderwerpen te voeren. En daarbij is één van hun belangrijkste kernwaarden dat ze dit onbevooroordeeld willen doen. Samen streven we er naar om jongeren een gezonde kijk te geven op seksualiteit en relaties.