Over de organisatie

“Porno is de nieuwste drugs” wordt wel eens beweerd. Het is anoniem, slechts een ‘muisklik’ weg en goedkoop. Steeds meer mensen – jong en oud, mannen en vrouwen – raken verstrikt in de wereld van pornografie, ontrouw en onreinheid. Als je een relatie hebt met een man die zich hiermee bezighoudt, dan kan dat enorm veel met je doen. Je kunt gevoelens ervaren van boosheid, walging, schaamte, angst, pijn en onveiligheid. Je vraagt je misschien af of het aan jou ligt, of je houdt je vooral bezig met de vraag wat jij eraan kunt doen om dit op te lossen. Zul je hem ooit nog kunnen vertrouwen? Aan wie moet je het vertellen? Kan je relatie nog herstellen? En is het eigenlijk wel mogelijk voor mannen om hiermee te breken?

Voor deze vrouwen wil stichting Kostbaar Vaatwerk een plek zijn waar ze (h)erkenning, hoop en steun kunnen vinden. Alle medewerkers die verbonden zijn aan onze stichting, zijn christen en weten vanuit eigen ervaring wat het is om een relatie te hebben met een man die seksverslaafd is (geweest). Vanuit deze ervaring – en met Gods hulp – willen wij andere vrouwen in soortgelijke situaties helpen. We doen dat op de volgende manieren:

  • Website – met ervaringsverhalen, artikelen, vragen en antwoorden, blogs
  • Forum – besloten, anonieme plek op internet waar vrouwen met elkaar in gesprek kunnen gaan.
  • Persoonlijk contact – via mail, telefoon of videobellen kun je in contact komen met een medewerker van Kostbaar Vaatwerk.
  • Ontmoetingsdagen – dag waarop partners van seksverslaafden elkaar kunnen ontmoeten, met lezingen, workshops, ervaringsverhalen en de mogelijkheid voor een hulpverleningsgesprek.
  • Trainingen – Tijdens de trainingsdagen ga je op een intensieve manier in een kleine groep aan de slag met een onderwerp. Bijvoorbeeld: ‘herstel van betrayal trauma’, ‘loslaten’, ‘seksualiteit’ of ‘een sterkere ik’
  • Gespreksgroepen – kleine groepen van 4-6 vrouwen komen regelmatig bij elkaar om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen en samen te leren van God en van elkaar.
  • Daarnaast is er twee keer per jaar een echtparendag voor stellen die samen willen werken aan herstel van hun relatie (na seksverslaving en/of ontrouw). Één keer per jaar is er een echtparenweekend in Duitsland.

Wil je meer weten over de activiteiten van Kostbaar Vaatwerk? Heb je vragen of wil je gewoon eens je verhaal kwijt? Kijk dan op de site of neem contact op via: info@kostbaarvaatwerk.nl .

Over Anita

Anita van Beem is oprichter van Kostbaar Vaatwerk, auteur van ‘Zijn lust en mijn leven’ en ervaringsdeskundig therapeut via haar eigen praktijk ‘Elim’. Anita is getrouwd en heeft drie kinderen in de volwassen leeftijd. Haar man is jarenlang alcohol- en seksverslaafd geweest. Ondanks vele jaren en vormen van hulpverlening, lukte het hem niet om met zijn verslavingen te breken en ging het intussen steeds slechter. Uiteindelijk zijn ze tijdelijk uit elkaar gegaan en is haar man opgenomen geweest in een verslavingsinstelling. Beiden kregen ze veel hulp voor hun persoonlijk herstel en – later – voor herstel van onze relatie. Na 1,5 jaar zijn ze weer bij elkaar gaan wonen en het gaat inmiddels heel goed met hen.

In die donkere periode hadden ze nooit durven bedenken dat ze ooit nog eens samen verder zouden kunnen gaan. Alles leek onherstelbaar verwoest. Maar ze mochten ontdekken dat Gods genade groot genoeg is om puinhopen te herstellen en mensen te bevrijden uit hun gevangenis. Hun huwelijk is nu beter dan voorheen en, samen met hun kinderen, zijn ze zo dankbaar voor de leiding, troost en genade die ze van God hebben ontvangen. Zijn zegen en genade wensen zij toe aan iedere man en vrouw die te maken kreeg met seksverslaving binnen hun relatie.

Als ervaringsdeskundige weet Anita wat het betekent om op een dag te ontdekken dat je man seksverslaafd is. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk hoe groot de impact daarvan is. ‘Betrayal trauma’ wordt dat ook wel genoemd: beschadigd raken in de relatie met degene met wie je het meest verbonden bent. Dat zorgt voor een groot gevoel van onveiligheid dat allerlei langdurige gevolgen kan hebben. Anita vindt het belangrijk dat er meer oog en aandacht komt voor deze gevolgen en dat vrouwen geholpen worden om te herstellen hiervan. 

Sinds de oprichting van Kostbaar Vaatwerk in 2008 heeft zij met heel veel partners van (ex- )seksverslaafden contact gehad en ontstond bij haar steeds meer het verlangen om deze vrouwen (alleen, of samen met hun mannen) persoonlijk bij te staan. Inmiddels doet zij dat – als ervaringsgericht Psychosociaal therapeut – via haar eigen praktijk Elim. Daarin helpt ze vrouwen die een relatie hebben of hadden met een man die porno- of seksverslaafd is én stellen die verlangen naar herstel van hun relatie na porno- of seksverslaving.