Praten over Porno is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

1. Wij verwerken persoonsgegevens

Praten Over porno verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Van alle websitebezoekers worden gegevens verwerkt die verkregen zijn door middel van cookies. Wanneer je contact opneemt via de telefoon, email of via het contactformulier in de website, registreren we gegevens. Van deelnemers en partnerorganisaties verwerken wij gegevens die nodig zijn voor de uitvoering.

Dit zijn de gegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam,
  • Telefoonnummer,
  • Mailadres,
  • Ip-adres,
  • Gegevens over jouw, activiteiten op onze website,
  • Internetbrowser en apparaat type

2. Waarom en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Praten Over porno verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • In verband met gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld om contact op te nemen wanneer je het contactformulier hebt ingevuld.
  • Om het gebruikersaantal van de website te kunnen zien

3. Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

Praten Over Porno bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tevens houden wij rekening met de wettelijke bewaartermijnen van administratie

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Praten Over Porno verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praten Over Porno gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Praten over Porno gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt alle informatie die automatisch is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Andere gegevens kunnen we verwijderen op aanvraag.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praten over Porno en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor een verzoek hiertoe kunt u contact opnemen met het team van Praten over Porno.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. We kunnen slechts de gegevens verwijderen waarvoor geen wettelijke bewaarplicht voor bestaat.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het team van Praten Over Porno neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan redelijkerwijs nodig is.

8. Wijzigingen van dit privacy-statement

Wanneer dit nodig is, zullen wij dit statement aanpassen. De nieuwe versie van de privacyverklaring is op dezelfde webpagina te vinden. 

Contactgegevens

www.pratenoverporno.nl

freeheartednederland@gmail.com