Onze droom

Met een brede doelgroep en verschillende invalshoeken is onze droom ook breed. Onze psychologen dromen van herstel, waarin mensen gezond kunnen omgaan met tekortkomingen, emoties, behoeftes en verlangens. Onze coaches dromen van een wereld waarin mensen tot hun volle potentie kunnen komen, en alle belemmeringen en blokkades daarvoor weg zijn. En onze theologen dromen van levens waarin niets meer instaat tussen mensen en God. Een wereld waarin de kerk  de bruid – zonder spot of rimpel op Jezus kan wachten en een gemeente die niet alleen weet wat heiligheid is, maar daar ook in wandelt. 

We dromen van een kerk die praat over porno, zodat schuld en schaamte geen plaats meer hebben in het Lichaam van Christus. Zodat mannen en vrouwen vrijheid vinden, opnieuw in hun roeping kunnen wandelen en hun stem weer kunnen gebruiken. 

Wij zijn geen aanhangers van de ‘purity-culture’, want we geloven dat seks iets moois en goeds is. Ook zoeken we met elkaar naar een balans tussen waarheid en genade: Zonder hoge standaarden is er geen diepe genade nodig, en andersom.

Onze Visie

Om het hele lichaam van Christus vrij te kunnen zetten en onderwijs te kunnen geven over de impact van pornografie en de sleutels naar vrijheid, zoeken we organisaties en ervaringsdeskundigen om de handen in een te slaan. Als één front willen we ons keren tegen het rijk van de leugens en listen van Satan, die druk bezig is met stelen, vernietigen en verloren laten gaan (Joh. 10:10). Samen willen we gaan staan om jongeren (in de kerk) bewust te maken van de impact van porno. 

Dit doen we vanuit vier kernwaarden: 

Alle drie de komende punten samengevat: Wij steken aan! 'We ignite' het gesprek over porno. Of dat nu in de kerk is, binnen scholen, in vriendengroepen, in gezinnen of bij hulpverleners. Wij zijn er om jou te helpen het gesprek te starten!

Wij maken zichtbaar

We maken zichtbaar wie al wel over porno praat. Er zijn genoeg sprekers, coaches, hulpverleners en voorlichters die dit thema niet mijden. Zo vormen we samen één front om de waarheid boven tafel te krijgen. We willen het makkelijker maken voor organisaties, kerken en individuen om in contact te komen met deze mensen

Wij onderwijzen

Het netwerk met alle professionals die over porno praten laten we niet ongebruikt. Samen bieden we gratis Nederlandstalig onderwijs aan op deze site om zo iedereen te helpen om het gesprek over porno daadwerkelijk aan te gaan.

Niet alleen de zichtbare professionals willen we aan de hulpvragers verbinden, en de hulpverleners aan elkaar. We willen in de toekomst ook kijken of we mensen die vrij zijn gekomen van porno kunnen verbinden aan mensen die er nog mee worstelen. Dit doen we om twee redenen: 1. Je bent niet alleen dus je hoeft het niet alleen te doen. 2: openheid en kwetsbaarheid brengt licht en haalt de angel uit de worsteling. Wil je dit verlangen werkelijkheid zien worden? Steun ons dan nu (zie pagina 'ondersteun ons').