Wat je moet weten wanneer je je kijkpatroon wilt doorbreken…

Jaren geleden, als tiener van 15, probeerde ik van porno af te komen. Ik herinner me dat ik dat alleen wilde doen, bang voor afwijzing, vol schaamte en schuldgevoel. Bijna tien jaar later ben ik inderdaad van porno af, maar mijn reis ging heel anders dan ik dacht. Dit zijn drie dingen die je moet weten als jij wil stoppen met het kijken naar porno.

1. Geen gouden sleutel

Sommige influencers zweren bij een bepaalde aanpak om te stoppen met porno. Hetzelfde geldt voor coaches, hulpverleners en pastoraal medewerkers. Maar ik ga je bubbel even lekprikken: er bestaat geen één oplossing die bij iedereen helpt. Er is geen gebruik of gewoonte die jou instant niet langer gevoelig maakt voor verleiding. Iemand schreef ooit: “Heiliging is niet het kwijtraken van verleiding, maar het najagen van heiligheid in het midden ervan.” Voor heel veel mensen is het een proces van bewustwording, herstel, gezond leven en leren om het juiste te kiezen.

“Het overwinnen van deze worsteling geeft karaktervorming, een groei in volwassenheid en een verdieping in je relaties.”

2. Vaak een proces

Ja, we geloven in wonderen. Jezus staat er in de Bijbel om bekend dat hij processen overslaat, dat Hij mensen zomaar met één woord of handeling geneest en dat hij de arbeid van voedselproductie overslaat. Dus het kan. Tegelijkertijd zien we dat niet altijd. En dat heeft ook een pluspunt: Het overwinnen van deze worsteling geeft karaktervorming, een groei in volwassenheid en een verdieping in je relaties.

Pornografie heeft een grote invloed op hoe je hersenen eruit gaan zien, door de tijd heen. Herstel hiervan een proces. Vooral als je jong begint met kijken, zullen je hersenen zich snel aanpassen aan wat het binnenkrijgt aan prikkels. Het gaat niet alleen om de veranderende aanmaak van bepaalde stofjes, maar ook de aanleg van de routes die prikkels afleggen in je brein. Vergelijk het met snelwegen, autowegen, wandelpaden en wildpaadjes. Veelgebruikte routes van knooppunt naar knooppunt veranderen in zes baans snelwegen. Prikkels vliegen over en weer. Weinig gebruikte gedachten en gebruiken verplaatsen zich trager in je brein; zoals over een wandelpad. Het veranderen van het netwerk in je brein kost tijd, net zoals het tijd kost om wegen aan te maken in het echte leven. Je zult gedachten moeten trainen, andere gedachten moeten negeren, leugens herkennen en overschrijven met waarheid, enzovoorts. Dat kost tijd en aandacht.

3. Verschillende benaderingswijzen

De afgelopen jaren heb ik ontdekt dat er drie invalshoeken zijn waarop mensen naar een worsteling met porno kijken: theologie (bekering), psychologie (traumaverwerking) en coaching (oplossingsgericht). In een volgend artikel wil ik daar wat verder op ingaan, maar wat voor nu relevant is is dit: Ik denk dat we het alle drie nodig hebben. 

We hebben traumaverwerking nodig, omdat we anders over een paar jaar in een andere ongezonde gewoonte verzeild zijn geraakt. We hebben onze relatie met God nodig, omdat het ons motivatie en kracht geeft. En we hebben oplossingsgerichte tips & tricks nodig om stappen te maken richting een gezonder leven. 

Tools

Er zijn online hulpprogramma’s die rekening houden met de bovenstaande punten. Ga aan de slag, investeer. Zoek naar jouw weg in het proces, betrek mensen en zorg voor het maatwerk wat bij jou als persoon past. Let op je behoeften, je valkuilen en je dromen. Neem de tijd voor deze ontwikkeling. Ik geloof dat dit je tot zegen zal zijn in de rest van je leven!

Thirza van der Neut
Thirza van der Neut

Thirza is teamleider van stichting Freehearted. Als hbo-theoloog en ervaringsdeskundige heeft ze hart voor jongeren, mensen die worstelen met pornografie en gezonde seksualiteit.

Artikelen: 10