Waarom proclameren impact heeft op je gedrag

In de serie ‘de impact van woorden’ kijken we naar de manier waarop taalgebruik jou kan helpen om in vrijheid van de worsteling met porno te leven. In het eerste artikel bespraken we hoe belangrijk het is om positieve woorden te spreken. Als tool gaven we mee om negatieve gedachten te herkaderen. In het tweede artikel bespraken we het belang van het (h)erkennen van emoties en verlangens, maar dat het belangrijk is om dit meer observerend dan identificerend te verwoorden. Dit zijn twee krachtige tools om actiever te worden in je proces en meer ruimte te creëren voor karaktergroei. Een derde les gaat over proclameren, ofwel: het spreken naar wat er nog niet is. 

We hebben veel gezegd over het spreken van positieve woorden. Proclameren is eigenlijk het uitspreken (of belijden) van Gods woorden in de verwachting dat dit uitwerking heeft. God zegt daarover zelf: ‘De woorden die Ik spreek, zullen niet naar Mij terugkeren zonder dat ze hun werk hebben gedaan. Wat Ik zeg, zal gebeuren.’ (Jes. 55:11)

Een nieuwe naam

Een krachtige Bijbeltekst die dit beschrijft en over het algemeen wat minder bekend is, is Romeinen 4:17. Een van de zinnen is: ‘God spreekt tegen dingen die er nog niet zijn, alsof ze er al wél zijn.’ De context van het vers is een beschrijving over het leven van Abram. Nadat God hem de belofte had gegeven dat hij stamvader zou worden, gaf Hij hem een nieuwe naam: Abraham, ‘Vader van vele volkeren’. En dat terwijl hij en zijn vrouw onvruchtbaar waren… Het krachtige is dat iedereen die Abraham aansprak of riep, een woord van belofte, hoop en toekomst over hem uitsprak. Ze spraken woorden van leven en positiviteit over hem uit. Binnen een jaar wordt Abraham vader van zijn zoon Isaak. 

De woorden van God creëren letterlijk leven. En tegelijkertijd denk ik persoonlijk ook dat Gods beloften en zijn nieuwe naam Abraham voorbereidde op de vervulling van de belofte. In Romeinen 10:17 lezen we dat geloof door het horen komt. Hier gaat het specifiek over het geloof in God en het aannemen van Jezus als Redder en Verlosser, door het ontvangen van onderwijs. Tegelijkertijd vertelt het ook iets over hoe ons hart werkt: We vernieuwen onze gedachten door waarheid in ons hart te laten groeien als een plantje. We mogen de beloften horen en vervolgens leren omarmen. Het mag inbedden in ons hart zodat ons geloof groeit.

Het geschreven Woord als wapen

Proclamatie is niet alleen iets wat in je eigen hart werkt als het bewateren en bemesten van een opkomend zaadje van geloof. Het is ook iets wat jou en mij helpt om dicht bij God te blijven. Wanneer de satan zijn leugens in ons plant, kunnen we hem eigenwijs negeren of onze eigen weerwoorden gebruiken om hem aan de kant te zetten. Het grappige is alleen dat Jezus dat niet deed (Luk. 4:1-13). Als Zoon van God had hij genoeg weerwoorden kunnen geven, die allemaal krachtig en kloppend waren. Toch koos Hij ervoor om de Bijbel te citeren en te gaan staan op het Woord wat hem gegeven is. Hij gaat in tegen de verleiding om de kracht en macht die Hem gegeven is voor zichzelf te gebruiken. Hij gaat niet akkoord met een slap aftreksel van de belofte die God hem heeft gegeven. En Hij toont dat trouw aan God er nooit toe kan leiden dat je God gaat verzoeken. Het Woord is Zijn wapen; krachtig, authentiek en zo scherp dat het je diepste drijfveren en hartsgesteldheid openlegt.  

Het winnen van jouw duel

Een andere plek waar het Woord als wapen wordt beschreven, is de wapenrusting in Efeze 6: ‘Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord’. 

Het zwaard wat hier letterlijk wordt bedoeld, is het Griekse ‘machaira’, een scherp gepunt en wat korter oorlogsmes. Vaak werd het ook gebruikt door chirurgen die door botten heen moesten snijden. Het zwaard van de Geest, is dus een zwaard dat heel gericht overtuigingen in je hart, leugens van de satan of zonden in je leven kan wegsnijden. Het is een zwaard waarmee je het duel met jouw vijand makkelijk kan winnen. 

Het Woord waarop dit vers doelt, is niet het bekendere ‘logos – woord’, namelijk het letterlijke en op schrift gestelde Woord van God. Hier staat in het Grieks het woord ‘Rhema’, het levende of gesproken Woord. Dat zijn de verzen die God voor jou heeft uitgelicht en de woorden die God persoonlijk tot jou heeft gesproken in je stille tijd of door profetieën heen. Het zijn woorden die specifiek gericht zijn en toepasbaar voor jou. 

Concreet

Het uitspreken van Bijbelteksten en andere woorden van God kunnen jou helpen om:

 1. geloof in je hart te zaaien,
 2. leugens van de satan te ontmaskeren, 
 3. overtuigingen in je hart te transformeren en
 4. niet in te gaan op verleiding van zonden.

Opdracht

Ga eens op zoek naar overtuigingen in je hart die niet in lijn zijn met wat God voor jou heeft. Kijk of je onderstaande leugens herkent en vul het lijstje voor jezelf aan. Schrijf erachter wat wél waarheid is, het liefst wat God erover in de Bijbel of wat God tegen jou heeft gezegd hierover. Neem dit de komende tijd mee in gebed. Vraag de Heilige Geest om je denken te vernieuwen en spreek de waarheid hardop uit. 

Voorbeeld overtuigingen:

 • Ik kan niet zonder seks/ porno
 • Ik heb porno nodig om te kunnen functioneren
 • niemand kan of wil in mijn behoeftes voorzien
 • Het lukt me toch niet om dit te veranderen, waarom zou ik het dan proberen?
 • porno helpt me om de pijn te verzachten
 • porno beantwoord mijn behoefte aan intimiteit
 • Als ik opgewonden ben móét ik ontladen
 • Een keertje kan geen kwaad…
 • Dit is de laatste keer!
Thirza van der Neut
Thirza van der Neut

Thirza is teamleider van stichting Freehearted. Als hbo-theoloog en ervaringsdeskundige heeft ze hart voor jongeren, mensen die worstelen met pornografie en gezonde seksualiteit.

Artikelen: 10