32 Bijbelteksten over porno

Pornografie slaat soms een flinke wig tussen onszelf en God. Daarom is het super belangrijk om te weten wat de Bijbel erover zegt. Alleen … de Bijbel spreekt nergens letterlijk over pornografie. Wel kaart het gerelateerde onderwerpen aan waar we, denk ik, onze lessen uit kunnen trekken. Hieronder staan 32 teksten op een rij, allemaal vanuit de Basis Bijbel vertaling.

God wil je helpen

Wanneer je verder leest in dit artikel, kom je een hoop waarschuwingen en radicale oproepen tegen die in de Bijbel staan. Maar voordat we daar komen, is het belangrijk om te weten: je hoeft je worsteling niet alleen door te maken!

“Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.(‭1 Korintiërs 10:13)

“Diep ontzag voor de Heer is een bron van leven.
Daarmee kun je ontsnappen aan de valstrikken van de dood.
(Spreuken 14:27)

Even een uitstapje: Een ‘valstrik’ is in die tekst iets waar je een wordt gelokt, zoals porno dat vaak doet. ‘Ontsnappen’ staat in de grondtekst ook voor ‘weggehaald worden’. Wanneer je God op de eerste plaats van je leven hebt staan en je wil leven op Zijn manier in plaats van om je eigen behoeften te vervullen, kan dit ontzettend helpen om niet toe te geven aan porno. Het kan je motiveren, of het kan zelfs de verleiding weghalen!

Deze teksten zijn voor als het tóch niet helemaal is gegaan zoals je had gewild: 

“Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van Hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want Hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen.(Hebreeën 4:16)

Zorg ervoor dat je niet helemaal alleen bent in je worsteling.Vertel het daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest, en bid voor elkaar. Want dan kunnen jullie genezen worden. Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat.(Jakobus 5:16)

Beschermen van je hart

Een aantal tips die de Bijbel zelf geeft over het beschermen van je ogen, of het beschermen van je hart.

“Ik had met mijn ogen een verbond gesloten: ik had plechtig besloten niet naar de meisjes te kijken.” (Job 31:1)

Hoe kan een jong mens zuiver leven? Door te leven volgens uw woord. Ik verlang met mijn hele hart naar U. Help me om U te gehoorzamen. Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet verkeerd tegen U zal doen. Ik prijs U, Heer! Leer mij om me te houden aan uw leefregels.(Psalmen 119: 9-12)

Help mij om de goede kant op te kijken, zodat ik niet ga verlangen naar dingen die niet goed voor me zijn. Geef mij leven door mijn gehoorzaamheid aan U.” (Psalmen 119:37)

Laat je bron gezegend zijn. Wees blij met de vrouw waar je vroeger mee bent getrouwd. Zij is zo mooi en zo sierlijk als een hertje. Geniet elke keer weer met volle teugen van haar liefde. Waarom, mijn zoon, zou je dan afdwalen naar een andere vrouw? Waarom zou je een andere vrouw omarmen?(Spreuken 5:18-20)

“Onthoud goed: waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn.(Mattheüs 6:21)

Tools

Naast de teksten over je ogen en je hart geeft God in Zijn Woord nog wat andere tips: 

“Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen.(‭Efeziërs 6:11-17)

God wist al lang dat het totaal niet helpt om te focussen op het ‘niet doen’ van iets. Dat is net een roze olifant. Dus geeft God de opdracht om ons op andere dingen te richten:

“En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is.(‭Filippenzen 4:8

De geschiedenis van David

Voordat we de meest radicale teksten erbij halen, eerst even een super bekend verhaal die in de Bijbel beschreven staat over David. God noemt hem ‘een man naar mijn hart’ en toch gaat David flink over de scheef op seksueel gebied: hij bekijkt een vrouw die op de unanieme baddertijd in het land op haar dak een duik neemt. En vervolgens duikt hij met haar naar bed. Niet per sé een groot voorbeeld dus. We kunnen hier veel van leren!

“Op een avond stond David op van zijn bed en wandelde op het dak van het paleis. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het baden was. Ze was heel mooi. David liet vragen wie ze was. Hij kreeg te horen: “Dat is Batseba, de dochter van Eliam. Ze is getrouwd met de Hetiet Uria.” David stuurde boodschappers naar haar toe om haar te halen. Ze kwam naar hem toe en hij ging met haar naar bed. Daarna ging ze terug naar huis. Batseba merkte dat ze in verwachting was geraakt van David. Ze liet het hem weten. (…) Toen Uria’s vrouw hoorde dat haar man dood was, treurde ze over hem. Toen de tijd van rouw voorbij was, liet David haar naar zijn huis halen. Ze werd zijn vrouw en kreeg een zoon. Maar de Heer vond het heel erg wat David had gedaan.” (2 Samuël 11:2-5, 26-27)

Al snel nadat David de straf op zijn zonden te horen krijgt, schrijft hij er een lied over: Psalm 51. Hieronder staan de verzen 2-6, 9, 11-12, 17-19: 

“God, heb alstublieft medelijden met mij, omdat U liefdevol bent. Doe weg wat ik verkeerd heb gedaan, omdat U goed bent. Was mijn ongehoorzaamheid van mij af. Vergeef me mijn slechte daden. Want ik weet dat ik verkeerd heb gedaan. Ik moet er aldoor aan denken hoe ongehoorzaam ik aan U ben geweest. Tegen U heb ik verkeerd gedaan, tegen U alleen. Ik heb iets gedaan wat U heel erg vindt. U had gelijk toen U mij veroordeelde. (…) Reinig mij, dan ben ik weer helemaal schoon. Was mij, dan is mijn hart weer witter dan de sneeuw. (…)  Vergeef me dat ik U ongehoorzaam was, Heer, doe al mijn slechte daden weg. Geef me een zuiver hart, God! Maak mijn geest nieuw en sterk. (…) Heer, laat me U prijzen. Laat me vertellen over wat U heeft gedaan. Want U geniet er niet van als ik U nu offers zou brengen. Als U offers van mij wilde, zou ik U die geven. Maar het gaat U niet om brand-offers. Het offer waar U naar verlangt, is, dat ik werkelijk spijt heb van wat ik heb gedaan. U stuurt nooit iemand weg die werkelijk spijt heeft.”

Wanneer je niet goed weet wat je moet bidden wanneer je hebt toegegeven aan porno, kun je altijd dit gebed van David ‘herschrijven’ met je eigen woorden, situatie en emoties. Dan zit je altijd goed!

Helemaal anders

De Bijbel spreekt over christenen als ‘heilig’ of: ‘apart gezet’, helemaal anders. Kijk maar eens waarom.

“Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods Geest. Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hém kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel!(‭1 Korintiërs 3:16-17)

“Weten jullie dan niet dat slechte mensen niet bij Gods Koninkrijk zullen horen? Houd jezelf toch niet voor de gek! Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, of afgoden aanbidden, of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw, of mannen die met mannen en vrouwen die met vrouwen seks hebben, of mensen die stelen, hebzuchtig zijn, te veel drinken, leugens over anderen rondvertellen of anderen bedriegen, zullen Gods Koninkrijk niet binnengaan. Sommigen van jullie zijn zo geweest. Maar jullie hebben je laten schoonwassen. Jullie horen nu bij God. Want jullie zijn vrijgesproken van schuld dankzij de Heer Jezus Christus en de Geest van onze God.
Alles mag, maar niet alles is nuttig. Ik mag alles, maar ik mag nergens slaaf van worden. Het eten is voor de maag, en de maag is voor het eten. Maar uiteindelijk zal God alle twee vernietigen. Maar het lichaam is niet bedoeld om allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks mee te doen. Nee, het is voor de Heer, en de Heer is voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij zal ook óns lichaam door zijn kracht weer levend maken.
(‭1 Korintiërs 6:9-20)

“Ik zeg jullie namens de Heer, dat jullie niet langer op dezelfde manier mogen leven als de ongelovige mensen. Want zij bedenken zinloze dingen. Ze zijn verward en verblind, doordat ze niets weten van het leven met God. En dat komt doordat hun hart koppig en ongehoorzaam is: ze willen God niet kennen. Ze gaan gewoon hun gang en leven er maar op los. Ze proberen zoveel mogelijk voordeel te halen uit allerlei verkeerde en oneerlijke dingen. Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen! Want jullie hebben naar Hem geluisterd. Jullie hebben van Hem de waarheid leren kennen. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen.(Efeziërs 4: 17-24)

“God wil dat jullie leven op een manier die bij Hem past. Hij wil daarom dat jullie geen verkeerde dingen meer doen op het gebied van seks, maar dat jullie allemaal op een zuivere en heilige manier met jullie lichaam omgaan. Jullie mogen er niet maar op los leven, zoals de mensen doen die God niet kennen.(1 Thessalonicenzen 4:3-5)

Zorg ervoor dat je door niets anders ‘overheerst’ wordt dan door God: “Want een mens is de slaaf van dat wat hem in zijn macht heeft.(2 Petrus 2:19b) Het is trouwens wel belangrijk om eerbied hebben voor de overheid, je ouders en mensen die ouder zijn 😉

Want alles wat de ongelovige mensen doen en willen en verlangen en belangrijk vinden, is niet van de Vader, maar van de wereld. En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven.”  (1 Johannes 2:16-17

'Porneia'

Wist je dat het woord ‘porno’ wat wij kennen van oorsprong van het Griekse woord ‘porneia’ afstamt? Met dit woord doelde de Bijbelschrijvers op al het seksuele contact buiten het huwelijk. Daarnaast wordt het vaak in verband gebracht met het verheerlijken van een afgod. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat mensen het eerste vluchten naar seks/ porno. Of het staat in de context van het volk Israël die in plaats van God een andere god gaan aanbidden. 

Alle Bijbelverzen met dit woord zijn: Mat. 5:32, 15:19, 19:9; Marc. 7:21; Joh. 15:20; Hand. 15:20, 29, 21:25; Rom. 1:19; 1 Kor. 5:1, 6:18, 7:2; 2 Kor. 12:21; Gal. 5:19; Ef. 5:3; Koll. 3:5; 1 Thess. 4:3; Opb. 2:21, 9:21, 14:8, 17:2, 4, 18:3, 19:2. Hieronder licht ik er een paar uit die iets zeggen over pornografie. 

“De mensen die slechte dingen doen, trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden. Want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. (…) Ze vinden zichzelf wel heel wijs en verstandig, maar ze zijn juist dwaas. Want ze hebben de macht en majesteit van de onsterfelijke God niet willen aanbidden. In plaats daarvan hebben ze beelden gemaakt van sterfelijke mensen of dieren en die als goden aanbeden. Daarom gaf God hen in de macht van hun eigen slechte gedachten. Daardoor gingen ze ook heel verkeerde dingen met hun lichaam doen: ze kregen heel verkeerde ideeën over seks. En dat kwam doordat ze Gods waarheid vervingen door leugens. In plaats van God te aanbidden, aanbaden ze dat wat door Hem gemaakt was. Maar juist God Zelf moeten we voor eeuwig prijzen! Amen! Zo is het!
En omdat ze God niet wilden aanbidden, heeft Hij hen hun gang laten gaan. Ook toen ze walgelijke dingen op het gebied van seks gingen doen. Hun vrouwen hebben niet meer op de normale manier seks, maar doen allerlei abnormale dingen. En ook de mannen hebben niet meer normaal seks met hun vrouw, zoals het hoort. Nee, ze willen seks met elkaar. Zo hebben mannen seks met mannen. En dat komt doordat ze God niet als God hebben geëerd. Ze hadden dus geen zin om God te eren. Daarom heeft God hen niet tegengehouden toen ze slechte dingen gingen bedenken en doen.
(Romeinen 1:18, 22-28)

“Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan, of allerlei andere verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals past bij mensen die bij God horen. Stop met vuile praatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks, of die hebzuchtig zijn, kunnen het Koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet! Mensen die hebzuchtig zijn, aanbidden een afgod. Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juist de dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven, gestraft zullen worden. Doe dus niet meer met hen mee. (…) Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan – en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. Daarom zegt God: Word toch wakker, jij die slaapt! Sta op uit de dood! Dan zal het licht van Christus op je schijnen! Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig. En gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil.(Efeziërs 5:3-7, 11-17)

Waarschuwingen

Porno zou je kunnen zien als een vorm van overspel. Dat is op neurologisch level in ieder geval het geval: wanneer je de stofjes in het brein goed bekijkt, zie je dat kijkers van pornografie gehecht raken aan de persoon die bekeken wordt, precies op dezelfde manier als dat je je hecht aan je partner. Overspel is iets waar verschillende schrijvers in de Bijbel tegen waarschuwen.

Zorg dat die vrouwen je niet verleiden door hun schoonheid, door hun verleidende blikken. Als je met de vrouw van een ander naar bed gaat, heb je straks alleen nog maar droog brood te eten. De vrouw van een ander kost je zelfs je leven! Kun je vuur in je zak stoppen, zonder dat je kleren in brand raken? Kun je op gloeiende kolen lopen, zonder dat je je voeten brandt? Zo kun je ook niet zonder gevolgen naar bed gaan met de vrouw van een ander. Want je zal schuldig zijn. (…) Maar als je naar bed gaat met de vrouw van een ander, ben je een dwaas. Want het zal slecht met je aflopen. Schade en schande zullen het gevolg zijn. Je zal voor altijd bespot worden.(Spreuken 6:25-29, 32-33)

Niet wat van buiten naar binnen gaat (eten) maakt je onrein, maar: “wat uít je mond komt, maakt je onrein. Want dat komt van binnenuit, uit je hart. Daar vandaan komen de slechte gedachten, verkeerde dingen op het gebied van seks, moord, diefstal, ontrouw aan je man of vrouw, hebzucht, slechtheid, bedrog, gebrek aan zelfbeheersing, roddel, kwaadsprekerij, trots, onverstandigheid. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken je onrein.(Marcus 7:20-23)

“Maar om te voorkomen dat jullie verkeerde dingen gaan doen, is het toch beter om te trouwen. Iedere man moet zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen. Het kan gebeuren dat je samen afspreekt om een poosje niet met elkaar naar bed te gaan. Bijvoorbeeld omdat je meer tijd wilt hebben om te bidden. Maar daarna ga je weer gewoon met elkaar naar bed. Anders krijgt de duivel de kans om je te verleiden tot verkeerde dingen, omdat je je niet kan beheersen. Ik geef jullie dit als goede raad, niet als een bevel.” (1 Korintiërs 7:2-6)

“Reken daarom af met je aardse verlangens. Je moet die doden! Ik bedoel dit: Ga niet meer met allerlei mannen of vrouwen naar bed. Doe geen andere verkeerde dingen op het gebied van seks. Wees niet langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. ” (Kolossenzen 3:5)

“Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is.” (1 Thessalonicenzen 5:22)

“Denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Want God zal de mensen straffen die hierin verkeerde dingen doen.” (Hebreeën 13:4)

Schijnbaar onbelangrijke keuzes

In Spreuken 7 (v.6-27) vinden we een tekst die de verschillende keuzemomenten beschrijft die je hebt als je tot zonden wordt verleid. Lees de tekst maar eens langzaam.

Ik stond op een keer bij het raam van mijn huis, en keek naar buiten. Daar liep een aantal jongemannen. Ik zag dat één van hen een dwaas was. Hij stak de straat over, naar de hoek waar een vrouw woont. Hij liep in de richting van haar huis. Het was avond, bijna nacht, en het was al bijna helemaal donker. De vrouw kwam naar buiten, naar hem toe. Ze had zich uitdagend gekleed, als een hoer. Het is een brutale vrouw die er maar op los leeft. Ze blijft nooit thuis. Altijd is ze op straat te vinden. Ze hangt rond op de pleinen. Op de straathoeken loert ze op mannen. Ze kwam dus naar buiten, greep hem beet en kuste hem. Met een brutaal gezicht zei ze: ‘Ik wilde net een dank-offer gaan brengen. Vandaag ga ik de offers brengen die ik had beloofd. Daarom ben ik je tegemoet gelopen. Ik ging je zoeken en nu heb ik je gevonden. Ik heb prachtig geborduurde dekens op mijn bed gelegd, gemaakt van Egyptisch linnen. Ik heb mijn bed besprenkeld met parfum. Kom mee naar mijn bed, dan gaan we samen plezier maken. We kunnen tot morgenochtend van elkaar genieten. Want mijn man is niet thuis. Hij is ver weg, op reis. Hij heeft veel geld meegenomen, en komt pas volgende maand terug.’ Ze haalde hem over met haar gepraat. Met vleiende woorden praatte zij hem om. Hij gaf toe en liep met haar mee, als een koe die naar de slachter gaat, als een dwaas die geboeid meeloopt om zijn straf te krijgen, als een vogel die het vangnet in vliegt. Hij beseft niet dat zijn leven gevaar loopt, totdat hij dodelijk getroffen wordt door de pijl. Mijn zonen, luister dus naar mij. Onthoud wat ik jullie zeg. Laat je niet door zo’n vrouw verleiden. Ga niet naar haar toe. Ze heeft al heel veel slachtoffers gemaakt, heel veel mannen de dood ingejaagd. Haar huis is een poort naar de dood. Als je daar doorheen gaat, is er geen weg terug.” 

De we zien hier drie (onbewuste) keuzemomenten die deze jonge man had voordat hij naar binnen liep. Over het algemeen werkt dit hetzelfde met de drang om porno te kijken… herken je het? Mooie opdracht: Beschrijf eens voor jezelf hoe die (onbewuste) keuzemomenten er in jouw leven uitzien.

  • Opzoeken <> vermijden (v.8-9)
  • Naderen <> omkeren (v.10-11)
  • Over laten halen <> wegvluchten (v.21)

Radicaal afrekenen

Een van de meest radicale uitspraken (over waarschijnlijk seksuele zonden) is door Jezus gedaan: 

“Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil. Want dan zul je Hem zien. (…) Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken tegen onze voorouders wordt gezegd dat je niet ontrouw mag zijn aan je vrouw. Dus dat je niet met een andere vrouw naar bed mag gaan. Maar Ik zeg jullie: als je naar een andere vrouw kijkt en denkt: ‘Ik zou best eens met haar naar bed willen,’ ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest.
Als je door iets wat je ziet in de verleiding komt om iets slechts te doen, ruk dan je oog uit en gooi het weg. Want het is beter dat je één lichaamsdeel kwijtraakt, dan dat je met je hele lichaam in de hel wordt gegooid. En als je in de verleiding komt om met je hand iets slechts te doen, hak hem dan af en gooi hem weg. Want het is beter dat je één lichaamsdeel kwijtraakt, dan dat je met je hele lichaam in de hel wordt gegooid.
(Mattheüs 5:8, 27-30)

En néé, Jezus bedoelde hier waarschijnlijk niet het letterlijk afhakken van lichaamsdelen. Zijn boodschap is meer: Wanneer je meubels in je huis hebt staan die je triggeren, doe ze weg. Als je getriggerd wordt door apparaten, verberg ze als je ze niet nodig hebt. Wordt je verleid door specifieke vrienden? Zoek nieuwe vrienden die je aanmoedigen om het juiste te doen. Of te wel: zorg ervoor dat je er niet constant mee geconfronteerd wordt en maak het zo makkelijker voor jezelf om niet toe te geven… 

Maar ook Paulus kon er wat van:

“Hoe zit het dan? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, zodat God ons veel kan vergeven? Nee, natuurlijk niet! Hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Ons oude, slechte ‘ik’ is toch dood? Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met Hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen! Net zoals we één geheel met Hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel met Hem geworden in zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat ons oude ‘ik’ samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad. Want als iemand dood is, heeft het kwaad geen macht meer over hem. We zijn dus samen met Christus gestorven. Daarom geloven we dat we ook samen met Hem zullen blijven leven. Want we weten dat Christus, nu Hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over Hem. Want doordat Hij gestorven is, heeft het kwaad geen enkele macht over Hem. En het leven dat Hij leeft, leeft Hij voor God.
Ik wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn. En dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. Laat het kwaad dus niet langer als een koning over je heersen. Wees er geen slaaf meer van. Laat je niet langer door het kwaad gebruiken voor het doen van slechte dingen. Maar laat je door God gebruiken voor het doen van goede dingen, als mensen die eerst dood waren, maar die nu levend zijn. Het kwaad mag niet meer over jullie heersen. Want nu heerst niet meer de wet van Mozes over jullie, maar de liefdevolle goedheid van God.
Hoe zit het dus? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, omdat de wet niets meer over ons te zeggen heeft, en God ons in zijn liefde alles vergeeft? Nee, natuurlijk niet! Denk erom: als je iemand altijd gehoorzaamt, ben je eigenlijk zijn slaaf. Als je het kwaad altijd gehoorzaamt, ben je dus een slaaf van het kwaad. En het kwaad brengt je altijd de dood. Maar als je God gehoorzaamt, ben je een slaaf van de gehoorzaamheid aan God. Dan spreekt God je vrij van schuld en geeft Hij je leven. Vroeger waren jullie onvrijwillig slaven van het kwaad. Maar prijs God: nú willen jullie graag en vrijwillig gehoorzaam zijn aan de dingen die we jullie hebben geleerd over Christus. Jullie zijn bevrijd van de slavernij van het kwaad. Jullie zijn in dienst gekomen van een nieuwe meester: de wil van God.
Ik leg het jullie nóg een keer uit, omdat jullie het moeilijk vinden. Eerst deden jullie verkeerde en slechte dingen. En daardoor deden jullie steeds méér slechte dingen. Maar nu moeten jullie de dingen gaan doen die God wil. Daardoor zullen jullie steeds méér gaan leven zoals Hij het wil. Toen jullie nog slaven van het kwaad waren, waren jullie schuldig. Jullie deden toen dingen waarover jullie je nu schamen. En wat was het gevolg van die dingen? Uiteindelijk de dood! Maar nu zijn jullie bevrijd uit de macht van het kwaad. Jullie zijn dienaren van God geworden. Daardoor zullen jullie leven zoals Hij het wil. En tenslotte zullen jullie het eeuwige leven hebben. Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus.
(Romeinen 6)

“De mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil. De mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, komen uiteindelijk uit bij de dood. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, krijgen leven en vrede. Mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet. Daarom geniet God niet van zulke mensen. Maar jullie laten je niet langer leiden door jullie ‘ik,’ maar door de Geest. Tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als de Geest van Christus niet in je woont, ben je niet van God. (…) Daarom, broeders en zusters, hoeven we niet langer te doen wat ons oude ‘ik’ wil. Als jullie alleen maar doen wat je oude ‘ik’ wil, zullen jullie sterven. Maar door de Geest kunnen jullie de verlangens van je oude ‘ik’ overwinnen. Als jullie je door Hem laten leiden, zullen jullie leven.(Romeinen 8: 5-9, 12-13)

“Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. (…) Ik bedoel dit: laat je leiden door de Geest en niet door je ‘ik’. Want wat het ‘ik’ wil, is precies het tegenovergestelde van wat de Geest wil. En wat de Geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het ‘ik’ wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. (…) Het is duidelijk wat verlangens van het ‘ik’ zijn: verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op los leven, afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen.(Galaten 5:16-17, 19-21)

Jakobus geeft hier ook onderwijs over: “Als je in de verleiding komt om verkeerde keuzes te maken, is het heerlijk voor je als je toch voor het goede kiest en aan je geloof vasthoudt. Want dan zal de Heer je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij heeft beloofd aan de mensen die van Hem houden. Maar je mag nooit zeggen dat Gód jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En Hij doet Zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen.Maar elke keer als je in de verleiding komt om het verkeerde te doen, komt dat doordat de verlangens van je oude ‘ik’ aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen. Als je je daar niet tegen verzet, word je uiteindelijk inderdaad ongehoorzaam aan God. En als je niet langer gehoorzaam wil zijn aan God, brengt dat tenslotte de dood voort.(Jakobus 1:12-15)

Afsluiting & toepassing

Wil je aan de hand van deze teksten met je worsteling aan de slag? 

  • In een eerder artikel spraken we over de kracht van het uitspreken van Gods Woord over je leven. Hierbij kun je (sommige van) de bovenstaande teksten gebruiken. 
  • Binnen het netwerk worden twee (christelijke) online cursussen gebruikt om mensen tools te geven om van porno af te komen. 

Mocht je vragen hebben over (een van de) bovenstaande teksten, schroom dan niet om contact met me op te nemen! 

Thirza van der Neut
Thirza van der Neut

Thirza is teamleider van stichting Freehearted. Als hbo-theoloog en ervaringsdeskundige heeft ze hart voor jongeren, mensen die worstelen met pornografie en gezonde seksualiteit.

Artikelen: 9