Verleiding – Hoe kijkt God daar eigenlijk naar?

Iedereen kent ze wel, van die momentjes dat je je eigen lichaam of brein graag zou willen kunnen afkoppelen. Je wordt gek van de triggers en de craving naar seks, porno of masturbatie. En je merkt dat je je alleen al over de verlangens zelf schuldig voelt.

Verleiding op zichzelf is geen zonde

Weet dat verleiding op zichzelf geen zonde is. Jezus was immers zonder zonde maar Hij werd wel verzocht in de woestijn (Mat. 4 en Luk. 4). Maar Jezus ging niet in de verleidingen mee. Hij maakte andere keuzes en stuurde satan weg.

Adam en Eva leefden in het paradijs. Tijdens de geschiedenis die we nu ‘de zondeval’ noemen, verleidde satan ook hen. Maar deze mensen gingen daar wel in mee. Zij kozen ervoor om hun verlangens en eigen wil achterna te lopen. Ze zondigden op het moment dat ze ingingen op de verleiding.

Vanaf het moment dat adam en eva in zonde vielen, leven we in een gebroken wereld en een gebroken lichaam. Het is een lichaam die neigt naar het vlees en ieder mens altijd in verleiding zal brengen – ook als we al gered zijn.

 

Verleidingen gaan ook niet weg als je heel je leven aflegt en in dienst van God werkt. Daarover zei de Amerikaanse spreekster Kathren Kuhlman: “The greater the life of usefulness for God, the greater will be the temptations.” Juist als we krachtig gebruikt worden tot eer van God, zal de verleiding om te zondigen groot zijn.

Omgaan met verleiding

De verleiding gaat dus niet weg, totdat we een nieuw lichaam krijgen in een nieuwe wereld. Tot dan zullen we moeten leren omgaan met verleiding. Maar hoe doe je dat? Ik wil twee handvatten geven: Hij die in u is, is machtiger dan Hij die in de wereld is (1 Joh.4:4) en strijd de goede strijd (1 Tim. 6:12).

De macht van ‘Hij die in u is‘

Verleiding kan van verschillende kanten komen:

Satan wordt ook wel de ‘machthebber van de wereld’ genoemd. Zoals gezegd leven we in een gebroken wereld, waar satan s heerser van is. De zonde die door hem in de wereld is gekomen, uit zich in de behoeften van ons lichaam en de verlangens van onze ziel.

Maar waar onze ziel en lichaam ons trekken naar de zonde, heeft Jezus de Heilige Geest geschonken. Die Geest laat ons zien welke keuzes goed zijn en ons leven geven. En het geeft ons de kracht om die goede keuzes te maken. Op die manier kunnen we verleiding het hoofd bieden! (1 Joh.4:4)

  • Je gebroken menszijn: het eigen ‘vlees’ en de verlangens die uit je ziel komen;
  • Satan die zondige gedachten influistert o die moeilijke situaties creëert.

Staak de goede strijd

Als Paulus Timoteüs oproept om de ‘goede strijd’ te strijden (1 Tim. 6:12), heeft hij het niet over de strijd tegen de zonde of de strijd tegen onrecht. Hij heeft het over de strijd van het geloof. Paulus wist: op wilskracht kan een mens niet doen wat God van hem of haar vraagt. Een gelovige kan dat alleen doen door genade, de kracht van de Heilige Geest zelf.

 

Dus dat betekent dat hij ons oproept om te strijden voor ons geloof. Om het gedisciplineerd te onderhouden. Alleen als je geestelijk fit bent en je relatie met God (de Heilige Geest) goed hebt onderhouden kun je tegen verleidingen in de juiste keuzes maken. Alleen dan kun je verder komen dan alleen maar te “streven naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.” (vers 11)

Omgaan met verleiding

Hoe om te gaan met verleiding? Strijd de goede strijd van het geloof, onderhoud je relatie met God, ga in Zijn overwinning op de zonde staan en geloof dat Hij die in u is groter is dan de macht van de zonde.

Thirza van der Neut
Thirza van der Neut

Thirza is teamleider van stichting Freehearted. Als hbo-theoloog en ervaringsdeskundige heeft ze hart voor jongeren, mensen die worstelen met pornografie en gezonde seksualiteit.

Artikelen: 9